Formulär arbetsgivare

Juryn bedömer följande:

  • Hur stor andel elever som får ta del av företagets samverkar med skolan. 
  • Företagets gemensamma strategi och utveckling av samverkan skola arbetsliv.
  • Företagets samarbete med skolor och resultatet av det.
  • Långsiktiga åtgärder för att förbättra samverkan mellan skola arbetsliv.