Nyheter

Framtiden är redan här. Robotar och maskiner tar allt större plats på arbetsplatser, vilket medför att vissa jobb försvinner samtidigt som nya tillkommer. Vilka branscher och yrken kommer
de närmsta åren att stå inför stora rekryteringsbehov?

Försommarens träff blev en succé. Nu kör vi igen. I samband med öppningen av Gymnasiedagarna 2016 arrangeras ett frukostmöte kring att ge unga en tro på framtiden genom att lyfta möjligheterna med yrkesutbildningar.

Den 17-22 juni arrangerar Teknikcollege Göteborgsregionen en Teknikcamp för tjejer i årskurs åtta. Syftet är att inspirera fler tjejer till att söka regionens teknikutbildningar.